Van de voorzitter (08)
Henk Juffer

 

Kerstmis nadert. En we gaan het weer horen: vrede op aarde.  Deze woorden zijn zo vaak gebruikt en ook misbruikt. Vooral door mensen die zich afzetten tegen het geloof.
Mooie vrede, moet je eens zien wat een ellende er in de wereld is. Die vrede op aarde komt er ook niet. Onze Heiland heeft dat zeer duidelijk gezegd: Denk niet dat ik vrede kom brengen op aarde. Nee ik breng geen vrede maar vijandschap (Matt.10 : 34 en verder).
Wat voor vrede komt er dan wel? Bij de zondeval van de mensen beloofde God dat er een oplossing zou komen. Die oplossing werd ingezet bij de geboorte van Jezus. Later, met Zijn offer aan het kruis, voltooide Hij deze opdracht. Er is weer vrede tussen God en de mensheid. Een ieder die de naam van Jezus zal aanroepen zal behouden blijven.

Dat was de boodschap die de Apostelen na uitstorting van de Heilige geest aan iedereen moesten vertellen. Die boodschap hoorde ook  iedereen die toen in Jeruzalem aanwezig was. En ze hoorden het allemaal in hun eigen taal! Uit welk land zij ook kwamen.

Een kleine 2000 jaar later is daar niets aan veranderd. In bijna elke taal ter wereld is de Bijbel vertaald. Bijna iedereen kan dus de Bijbel lezen in zijn eigen taal dat Jezus het weer goed gemaakt heeft tussen God en de  mensheid. Dat is de blijde boodschap die we mogen doorgeven.
Met Kerst vieren we dat het Heil werd begonnen.

En we zijn nu in afwachting van Zijn beloofde wederkomst.
En de wereld? Ook daar is God duidelijk over. De plannen die God daarmee heeft staat breed beschreven in het Boek Openbaringen. En als je dat leest word je bijna angstig.
Maar er is ook beloofd dat er een nieuwe wereld komt voor alle mensen die Zijn naam aanroepen.
Mag ik jullie allen dit mee geven?

Fijne feestdagen en een gezond 2020 met vele mooie schaakpartijen.