Van de voorzitter (07)
Henk Juffer

 

Het seizoen 2019-2020 is van start gegaan. En net zoals vorig jaar met een huiscompetitie en bondscompetitie. Niets bijzonders aan de hand. Eén achttal en één viertal. Het wedstrijdreglement hetzelfde als vorig jaar. De jeugdgroep idem dito. Nogmaals, niets bijzonders.
En toch gaan we het nieuwe seizoen in met iets nieuws dat we nog nooit in het bestaan van de club hebben meegemaakt.

Ik zal het jullie uitleggen. In mei van dit jaar moesten we jullie meedelen dat we wegens financiële zorgen als bestuur gedwongen werden om een ingrijpende maatregel te nemen. We moesten namelijk verhuizen van de bovenzaal naar de kleine zaal beneden. We zagen geen andere mogelijkheid om een dreigend tekort van € 900,00 weg te werken. Was de keuze ideaal? Nee dat zeker niet. In het verre verleden zijn we wel eens gedwongen naar een ander gebouw te verhuizen toen de zaalhuur te hoog werd. Dit wilden we persé niet nog eens mee maken. We wilden in de Martuskerk blijven. Dus de verhuizing naar de kleine zaal was helaas noodgedwongen.

Zo gingen we de vakantieperiode in. Er kwamen wat reacties van enkele leden of we geen andere oplossing zouden kunnen vinden.
Nee, vanuit ons bestuur zagen we geen andere mogelijkheid dan deze. Uiteraard wilden we deze stap  op de ledenvergadering uitleggen. Maar voor het zover was, kwam er een brief van een van onze leden met het volgende voorstel: als jullie als bestuur deze verhuizing terugdraaien, dan schenk ik de club € 500,00. Toen dat bekend werd volgden er nog drie leden die ook een flink bedrag toe zegden. Daardoor konden we weer terugkeren naar de bovenzaal.

Ongelofelijk wat een clubliefde. Ik heb in mijn 60-jarig lidmaatschap al veel mee gemaakt aan clubliefde. Maar dit overtreft alles. Met een dergelijke inzet van de leden kunnen we de komende tijden met vertrouwen tegemoet zien. Zijn alle zorgen verdwenen? Nee, niet direct. Financieel wel wat betere vooruitzichten, maar andere zorgen blijven. Zoals de toenemende vergrijzing van onze leden. Met de daarbij behorende gezondheidsproblemen.

Maar als we er nieuwe leden bij krijgen zoals Jan van de Beek, die op de ledenvergadering liet merken dat hij alle gegevens had verwerkt en ook nog met ideeën kwam, waar we als bestuur wat mee kunnen, dan komt alles wel in orde. Ik las op de ledenvergadering uit de Bijbel voor:

“Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Onze Vader weet wat jullie nodig hebben.” 

En dat heb ik nu zo ervaren.  Ik wens jullie een goed schaakseizoen toe.

Henk