Van de voorzitter (06)
Henk Juffer

 

De christelijke “feest”-dagen komen er weer aan. Je kan het merken als de paashaas en de paaseitjes weer volop in de aanbieding zijn: paastijd volgens velen.

Wat het met Pasen te maken heeft, is me een raadsel. Christenen herdenken in de komende weken hoe een kleine 2000 jaar geleden een ongelofelijke gebeurtenis heeft plaats gevonden. Christus die de straf van God heeft gedragen, zodat wij de weg naar God de Vader weer terugkregen. Onvoorstelbare genade. Zo groot dat het bijna niet te vatten is. Voor al onze zonden heeft Hij betaald. Toen, alweer 2000 jaar geleden.

Hoe mensen verschillend omgaan met dit gegeven is verbazingwekkend. Er zijn er die zich aan een kruis laten spijkeren, zichzelf geselen, alsof de mens er ook maar iets aan het lijden van Christus kan  toevoegen  Anderen willen niets van een lijdende Christus weten en komen met een paashaas aan?! Ik kan daar niets aan veranderen maar  er wel  vooruitkomen dat het offer, éénmaal gebracht, herdacht mag worden. Pasen, Goede Vrijdag en later Hemelvaart en Pinksteren.

De beloning van Christus: Hij mocht de Heilige Geest aan ons uitdelen. De meeste leden van onze club weten gelukkig waar ik het over heb.

 Dan over de club. In de laatste column van Bab blijft de zin “Als er bij onze club een nieuw lid van 75 jaar ingeschreven wordt, daalt de gemiddelde leeftijd.”

Deze quote is meer dan waar! Als….. Als we de jeugd niet hadden.

En daar proberen we steeds meer aandacht aan te geven. Het probleem van ouderen op de club is niet alleen bij ons aan de orde. Misschien is er daarom ineens veel belangstelling voor het schoolschaak ontstaan. Met diverse kopstukken uit verschillende clubs in de regio wordt er nu een commissie gevormd om regionaal aandacht te genereren voor schaken door de jeugd en schoolschaak. Onze club is gevraagd daaraan medewerking te verlenen en wij doen dat graag.

Tom Bekius en Gerrit Sepers zullen in die commissie plaatsnemen.  We zijn benieuwd wat dat gaat worden en of dat ook tot nieuwe aanwas zal leiden.

 En dan de zieken onder ons. Ouderdom komt met gebreken, luidt het gezegde. En dat gaat ook de deur van onze vereniging niet voorbij.

Cor IJsselstein is ernstig ziek. Na de reanimatie en andere ingrepen is duidelijk geworden dat Cor hersenschade heeft opgelopen. Helaas moet hij naar een verpleeghuis. Via zijn vrouw houden we contact. Harrie Schoonbeek gaat ook een zware periode tegemoet. Hij zal veel kuren moeten ondergaan. Dan de ziekte van Truus Wilders. Al jarenlang aan het tobben maar nu zijn chemokuren gestopt en zijn de artsen gestart immunotherapie. Na 2,5 week in het ziekenhuis is Truus gelukkig weer thuis. Dat betekent dat Bab haar niet alleen kan laten en zijn schaakavonden, voorlopig,  moet missen. Zelf krabbelde ik eerst weer wat op en kreeg later nog een TIA. Daar ben ik goed doorheen gekomen. Maar je trekt toch wel weer een jasje uit.

 Is er ook nog beter nieuws? Ja. Het achttal heeft na 4 nederlagen achter elkaar, nu 3 overwinningen geboekt, waardoor  degradatie voorkomen kon worden. Keurig terug geknokt.

 Wat ik ook zie, en mij blij maakt, is de opkomst op de clubavond. Als van de 20 senioren er steeds tussen de 16 en 18 aanwezig zijn mag je dat een uitstekende opkomst noemen. De donderdagavond blijft gelukkig een vast gegeven bij de leden.

Zijn er dan geen problemen meer?  Ja die zijn er. Jullie hebben allemaal het bericht gekregen dat het financieel moeilijk is geworden. Het bestuur deed een beroep op jullie om met ideeën te komen hoe het verder moet. Eén lid heeft gereageerd en zijn idee zal zeker besproken worden in de bestuursvergadering van 8 mei.  We willen graag in de bovenzaal blijven spelen dus zal er wel iets moeten gebeuren.

Voorlopig blijft de clubavond nog aantrekkelijk, met een spannende competitie. En napraten met een hapje en een drankje. Houden zo!

Henk