Van de voorzitter (05)
Henk Juffer

 

De longarts, de maag/darm arts, de cardioloog, de Kno-arts  en tenslotte de fysioloog zijn de personen die in de komende maanden hun best zullen doen om mijn gezondheid weer op een zodanig niveau op te krikken, dat voor mij een partijtje schaak weer tot de mogelijkheden gaat behoren. Zo, het is maar dat jullie het weten.

Wat een begin van het stukje. Erg privé, maar nu weet iedereen hoe ik ervoor sta.

 

Dan het gebruikelijke. Sinterklaas met de pietendiscussie is weer van de baan. Maar op dezelfde dag begon de onzin – althans in mijn ogen - rondom de kerstman alweer. Bepaalde radiozenders draaien de hele dag de zogenaamde kerstmuziek. De belletjes en arrensledes met de nodige sneeuw- en lichteffecten komen van alle kanten weer op je af.

Gelukkig weten wij beter. Ja, de kersttijd komt er weer aan en dat heeft natuurlijk niets met stalletjes o.i.d. te maken. Het is uitzien naar de wederkomst van onze Heiland en Redder Jezus Christus.

Die inderdaad een kleine twee duizend jaar in een stal is geboren.

Maar dertig jaar later, na dood en opstanding, heeft beloofd terug te komen. Daar kijken we naar uit. Wat een dag zal dat zijn!

 

Goed, nu even terug het schaakgebeuren. In de  afgelopen bondswedstrijden zijn we niet erg succesvol geweest. De bekerronde duurde ook maar even. Maar we zijn er wel bij betrokken.

De clubavonden worden trouw bezocht en dat doet me goed. Ja, het is een feit dat we spelers zijn kwijtgeraakt. Maar een goede opkomst zorgt er voor dat we toch een leuke competitie hebben. Iedereen is duidelijk gemotiveerd om te komen schaken. En daar ben ik blij om.

 

Dan staat Oud en Nieuw alweer voor de deur. We kijken terug maar vooral vooruit. We zijn dankbaar dat we nog steeds op donderdagavond terecht kunnen in de Martuskerk (in februari 2019 al weer 40 jaar!). En wat de toekomst betreft kan ik beter een bekend lied aanhalen dan gissen wat het zou kunnen worden:

 

“Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren Hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij  volgen zonder vragen; Vader wat Gij doet is goed! Leer mij slechts  het heden dragen met een rustig kalme moed”.

 

Ik  wens jullie allemaal een gezond en  een mooi schaakjaar toe.

 

Tenslotte “ons”  toernooi staat weer voor de deur!

Jullie hebben allemaal via Gerrit Sepers de uitnodiging ontvangen. Wat zou het leuk zijn als onze leden nu ook in grote getale zouden deelnemen. Meer dan in de afgelopen jaren gebruikelijk is geweest. Achter de schermen wordt alles in orde gemaakt zodat iedereen met een prijs(je) naar huis gaat.

 

Dat was het voor deze keer.