Van de voorzitter (04)
Henk Juffer

 

Nu we digitaal zijn gegaan moet ik niet vergeten om op tijd weer een stukje voor De Veldheer te maken. Werd ik bij de papierenuitgave door de redacteur eraan herinnerd dat het nu toch echt moest gebeuren, nu moet ik zelf opletten. Ik heb het idee dat er meer clubleden zijn die wel eens vergeten dat al het wel en wee over onze club op onze website te vinden is. De volgende zinnen schrijf ik expres cursief op zodat iedere lezer dit opvalt:
- Mededelingen worden helaas niet al te vaak gelezen.
- Aan het oplossen van de partijstellingen van Bab doen maar weinig leden mee.
 

Aan onze jeugd heb ik kortgeleden nog gevraagd of ze wel eens kijken naar onze site. En dan luidt het onthutsende antwoord: NEE! Gelijk heb ik maar gevraagd: “kijken jullie wel eens in het schaakblad van de KNSB?” En dan krijg ik hetzelfde antwoord: NEE!

Toch ben ik blij dat wij nu voor alle berichtgeving volledig gebruik maken van onze website. En dat Gerrit Sepers en Martinus Riemersma daar tijd aan willen besteden.

Er is zelfs al een archief aangelegd zodat ik mijn mappenserie kan stoppen (van 1963 tot 2017!)

Nog éénmaal zal ik in de komende tijd de geschiedenis van de club beschrijven, van 2014 tot 2018, met de gegevens uit mijn eigen archief. Het zijn dan tien afleveringen geworden waarin de geschiedenis van onze club vanaf de oprichting tot nu toe beschreven staat!

 

Dan nu naar het heden. De ledenvergadering kon vlot afgewikkeld worden. Alle punten waren duidelijk. Complimenten waren er voor het bestuur voor al het werk dat er gedaan was. Zelf had ik alle leden die iets voor de club gedaan hadden al in het zonnetje gezet. En al of niet beloond met de bekende fles Juffer wijn. De bondswedstrijden voor de achttalen zijn al bekend. De indeling van de viertallen volgen nog. Toen de indeling voor achttallen bekend geworden was, ontstond er in eerste instantie binnen onze gelederen een behoorlijke schrik. Sommigen dachten namelijk dat wij clubs moesten bezoeken die tegen de Duitse grens aan liggen. Maar al snel bleek het te gaan om een andere club die ook Ons Genoegen heet …. De rust keerde snel weer terug. Dus Ede is nu de verst verwijderde plaats. Al overige clubs zijn ons bekend. Graag vermeld ik ook positieve ontwikkelingen. Namelijk dat de clubavonden goed bezocht worden. En aangezien wij nu een kleinere vereniging zijn geworden, is dat ook wel noodzakelijk. Het is namelijk de bedoeling dat we nu tegen de meeste clubleden zullen spelen. Maar dat kan alleen als wij allemaal regelmatig aanwezig zijn. De sponsors hebben weer hun medewerking gegeven, waarvoor weer onze hartelijk dank. Financieel staan we er goed voor, al dreigen er wel donkere wolken aan de horizon. Maar ook dan zullen we het met elkaar wel weer redden. Het is uiteindelijk onze club. Met nadruk op “onze”! Blijft over jullie - als onze Here ons wil sparen - een mooi schaakseizoen toe te wensen.