Van de voorzitter (02)
Henk Juffer

 

Dit stukje staat in het teken van weer een verandering van functies op onze club. De megawisselingen Martinus <-> Frank en Jacques <-> Jan (Ero) hebben we net achter de rug en nu we hebben opnieuw te maken met een verandering: Het redacteurschap.
Dat is een taak die helemaal niet zo makkelijk is. Het is ook een klus waar je vaak jaren aan vast zit. Toen dan ook in 2013 Jan Jonkers na 7 jaar ermee stopte, was er niet meteen een opvolger te vinden. Maar toch stond er in het clubblad van juni 2013 een nieuwe naam als redacteur vermeld: Vincent Kempen. Hij was toen pas 2 jaar lid van onze vereniging, maar dat weerhield hem er niet van om deze uitdaging aan te gaan! Het viel niet altijd mee. Als het clubblad uit moest komen, was het laatste weekend ervoor vaak overvol en moest Vincent tot in de late uurtjes er aan doorwerken. En als dan de computer ook nog eens 'dwars ging liggen', waren de rapen helemaal gaar!

 

Vincent is nu bijna 5 jaar redacteur geweest, maar na de overgang van de 'papieren' naar de 'digitale' versie van De Veldheer merkten we dat het plezier in deze taak bij hem toch een stuk minder was geworden. In een gesprek hierover gaf Vincent dat ook zelf duidelijk aan. Het vraagt een heel andere instelling van je. Eerst een viertal vaste verschijningsmomenten per jaar, die je vooraf goed kunt plannen in je agenda. Maar nu een veel flitsender gebeuren, waarbij de artikeltjes continu door het jaar heen binnenkomen. Vanwege de vaak tijdelijke actualiteit van de inhoud vraagt dat nogal eens een snelle actie van de redacteur. Zoiets is niet ieders ambitie. Vincent heeft daarom in goed overleg met het bestuur zijn taak als redacteur neergelegd.

 

Beste Vincent: de club is je veel dank verschuldigd voor al het werk en de vele tijd die je in het redacteurschap hebt gestoken! We hebben alle begrip voor je beslissing en jij kunt je nu weer op het schaken alleen concentreren. Maar nogmaals, en dat schrijf ik namens de hele club: Heel hartelijk bedankt!

 

Maar hoe nu verder? Het bestuur heeft zich uiteraard over de opvolging beraden en inmiddels Gerrit Sepers bereid gevonden de taak van Vincent over te nemen. Gerrit was kort geleden al als lid tot het bestuur toegetreden, maar had tot nu toe geen speciale functie. Heel fijn, Gerrit, dat je dit voor de club wilt doen!!

 

De gang van zaken is dus nu in het vervolg zo:
- Gerrit zorgt ervoor dat er 'kopij' binnenkomt en spoort daartoe de leden aan;
- Wil je iets in De Veldheer publiceren, dan stuur je de tekst (liefst in Word) naar Gerrit;
- Gerrit beoordeelt of het stukje geschikt is voor ons blad en heeft daarover eventueel contact met de schrijver of met andere bestuursleden;
- Gerrit stelt, na eventuele aanpassingen, de definitieve tekst vast en stuurt deze door naar de webmaster, dat is vooralsnog Martinus Riemersma;
- Martinus verzorgt de plaatsing op onze website, inclusief alle daarvoor vereiste technische handelingen.