Van de bestuurstafel (09)

Frank van Halem

  

Het bestuur heeft woensdag 11 maart weer vergaderd.

In mijn vorig stukje schreef ik dat er sinds de laatste bestuursvergadering veel is veranderd. Nu geldt dat nog veel meer. De voorvallen buitelden over elkaar heen.

Op 13 maart j.l. hebben we u daar een brief over geschreven.

Om  die reden ga ik hier niet verder in op het feit dat helaas Henk Juffer en Gerrit Sepers hun plaats in het bestuur ter beschikking hebben gesteld. Op de ledenvergadering komen we hier wel op terug.

 

Nu dan het gewone werk, nou ja gewoon. Wat is er nog gewoon na de uitbraak van het corona-virus.

 

Gewoontegetrouw ga ik eerst maar eens de ledenlijst langs.

Vanuit de ziekenboeg weet ik op dit moment alleen te melden dat Vincent nog steeds niet in staat is om zijn gewone dagelijkse activiteiten weer te ondernemen.

Otto Visser is inmiddels lid geworden van onze vereniging en we hebben hem al menige schaakavond mogen begroeten!

De jeugdleden Benjamin v.d. Leest en Silas Chirer hebben als lid bedankt. We hebben nu nog 2 jeugdleden over, namelijk Geerten van Beuningen en Thom v.d. Leest. Besloten is, in overleg met Benjamin en Thom, om de jeugdopleiding voorlopig te staken. Benjamin en Thom zullen voortaan aan de seniorencompetitie meedoen, eventueel met een aangepast speeltempo. Welkom bij de senioren jongens!

Door al deze wijzigingen moest onder andere ook de verjaardagslijst weer eens bijgewerkt worden. Hij is te vinden op (de interne pagina van) onze site. En daar staat nog meer. Neus er eens rond, je steekt er van alles op.

 

Nog een extra opmerking over de jeugd. In Amersfoort is de Stichting Jeugdschaak opgericht. Die stichting heeft tot doel het schaken op de scholen te promoten, onder andere door middel van het geven van lessen. Wie als leraar wil optreden kan zich bij ondergetekende melden.

Als er meer bekend wordt over het werk van en met deze stichting hou ik u natuurlijk op de hoogte.

 

Wat de financiŽn betreft meldde de penningmeester een tekort te verwachten van 80 tot 100 euro. De kas kan dat dragen, maar ingrijpen gaat wel tot de opties horen. Of dat allemaal zo blijft? Door het corona-gedoe is niets meer zeker. Daarom nu niet al te veel uitweidingen over de financiŽn. Zodra dat mogelijk of nodig is hoort u meer, sowieso op de ledenvergadering.

 

Over corona gesproken (ook ik ontkom  er niet aan om in dit stuk daar iets over te zeggen, alhoewel je in deze tijd beter vinoloog dan viroloog kunt zijn).

Zoals uiteraard bekend schaken we niet meer omdat dit onmogelijk is. De boel ligt stil, in ieder geval tot eind april. Of daarna nog wat gedaan kan worden bezien we dan wel. Het bestuur komt dan met nadere voorstellen en/of beslissingen. De externe competities zijn allemaal stil gelegd. Hoe de bonden, wat de uitslagen etc. betreft, hiermee omgaan horen we nog wel.

 

Tenslotte wens ik u allen veel sterkte, en vooral gezondheid, toe in deze toch wel bizarre tijden. Zodra daar enige aanleiding toe is hoort u zeker meer van mij en van het bestuur!

 

Amersfoort,

01 april 2020.