Van de bestuurstafel (08)

Frank van Halem

  

Het bestuur heeft woensdag 13 november weer vergaderd.

Het lijkt nog maar kort geleden, maar wat is er veel gebeurd in en rond onze vereniging sinds de laatste bestuursvergadering van 22 augustus 2019.

 

Ik begin met wat ons allen, als leden is overkomen.

Schreef ik de vorige keer dat de vrouw van Cor IJsselstijn zich, in verband met de gezondheidstoestand van Cor, genoodzaakt zag hem als lid uit te schrijven, nu moet ik melden dat Cor niet lang daarna, op 2 oktober j.l. is overleden. Cor is 83 jaar oud geworden.

Ook vertelde ik dat Arij Rijke niet meer zelfstandig naar de schaakavonden kon komen. In de afgelopen wintercompetitie en zomercompetitie heeft hij nog meegedaan. We hadden een plan gemaakt, zodat Arij gehaald en gebracht kon worden waardoor hij kon blijven schaken. Het is helaas bij plannen gebleven. In de loop van de zomermaanden verslechterde zijn toestand erg snel. Daarbij kwam ook nog dat hij in september gevallen is. Uiteindelijk is ons ere-lid  Arij Rijke op 88-jarige leeftijd op 12 oktober overleden.

Zo zijn in korte tijd 2 markante leden aan onze vereniging ontvallen.

In de vorige rubriek “Van de bestuurstafel” noemde ik ook Ed Mönch. Hij kampte met vervoersproblemen. Die zijn gelukkig opgelost. Zijn zoon haalt en brengt hem donderdags naar de schaakavond.

Vincent Kempen is op dit moment ziek, zelfs zodanig dat voorlopig niet aan schaken kan worden gedacht. Hij zal dan ook niet optreden in het viertal. We proberen het nu bij de Bond zo te regelen dat iemand anders zijn plaats kan innemen. Het is even afwachten of dat lukt.

Bij de jeugd heb ik helaas te melden dat Dagmar v.d. Brink haar lidmaatschap heeft opgezegd. Zij kon dit niet meer goed combineren met andere (vooral school-) verplichtingen. Wie weet zien we haar later nog eens terug.

 

De vorige maal heb ik ook (en alweer) geschreven over de financiën. Het bestuur zag geen andere mogelijkheid dan te verkassen naar een kleinere zaal om uit financieel al te zwaar weer te blijven, maar door ingrijpen van meerdere leden op financieel gebied is het daar niet van gekomen en zijn we “gewoon” in de grote bovenzaal blijven schaken.

Nu het ledental toch weer wat verder daalt blijft het voor de penningmeester opletten geblazen om niet weer in te zwaar weer te komen. Op dit moment zijn er op dit gebied geen specifieke zaken te melden, maar we blijven uiteraard de vinger aan de pols houden.

 

In de zomer zijn er ook berichten gestuurd naar diverse media om aandacht te geven aan de club met het doel leden te werven. In januari krijgen we het Satter-Rapid-Toernooi: dat geeft weer gelegenheid om eind december de media weer eens van ons bestaan te laten weten en wat reclame te maken. Wie weet, levert het wat op.

 

Verder heeft het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijd Reglement een up-date gekregen. De teksten zullen binnenkort op de website verschijnen.

 

In de externe competitie is Ed Mönch jarenlang de teamcaptain van het achttal geweest. Hij heeft aangegeven daarmee te willen stoppen. Dat besluit van Ed wordt uiteraard gerespecteerd, zij het dat wij zijn mooie verhalen bij de aanmoediging om aan te treden en nadien bij de uitslagen van wedstrijden, node zullen missen.

Gelukkig vonden we Jan Ero bereid de plaats van Ed op de bok in te nemen. Fijn dat je het wilt doen Jan, veel succes hierbij gewenst!

 

Na al deze ontboezemingen nog dit:

Ondanks oproepen daartoe heeft u in de afgelopen ledenvergadering geen kandidaten voor een bestuursfunctie naar voren geschoven. Wij danken u allen voor het vertouwen dat in ons wordt gesteld en zullen ons best doen om u als bestuur zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De volgende bestuursvergadering staat alweer gepland  en wel voor 19 februari 2020.

Na afloop daarvan zal ik u weer van de ontwikkelingen die we dan signaleren op de hoogte houden!

 

 Amersfoort,

13 november 2019.