Van de bestuurstafel (07)

Frank van Halem

  

Beste schaakvrienden,

Binnenkort, 5 september a.s. hebben we weer onze jaarlijkse Ledenvergadering. U kent het van de voorgaande jaren wel, veel applaus, een serieus gedeelte en aan het eind bitterballen.

Zo lijkt het een gemakkelijke klus, maar dat is het niet. We hebben in onze bestuursvergadering van 22 augustus een gedegen bespreking gehad ter voorbereiding van de Ledenvergadering, en verder is er nog van alles over de tafel gegaan.

 

Ik begin nu met het onderwerp waar ik de vorige keer mee ben geŽindigd. De financiŽn.

Eerder is u al bericht dat we financieel nogal moeilijk komen te zitten, zacht uitgedrukt. Dat heeft het bestuur doen besluiten niet alles op zijn beloop te laten, maar alvast wat maatregelen te nemen tegen de donkere wolken die we aan zagen komen. Zeg maar: de paraplu moest alvast uit de paraplustandaard gehaald worden.

Besloten is de grote zaal boven (de Lucaszaal) te verlaten en die in te ruilen voor de kleine zaal beneden (de Marcuszaal). Verder meenden we uw vergadering een voorstel tot een contributieverhoging te moeten doen.

Daar was lang niet iedereen blij mee, en niet zozeer om het geld, maar veelmeer om de plaats waar we moesten gaan schaken. In de zomercompetitie hebben we in de Marcuszaal gezeten en een aantal van u vond die te krap.

Het is niet bij woorden gebleven. Een aantal onder ons vonden deze zaak zo belangrijk dat besloten is de vereniging het een en ander te doneren.

De donaties die wij toegezegd hebben gekregen waren van een dusdanige omvang dat het bestuur in de bestuursvergadering heeft besloten het besluit om naar de Marcuszaal te verkassen in te trekken. Tevens heeft het bestuur gemeend u in de Ledenvergadering niet te moeten lastigvallen met een voorstel tot verhoging van de contributie!

Hoe mooi kan het zijn!

 

Nu snel naar ons dierbaarste bezit: de leden.

Eerder heb ik u al uitvoerig bericht over de situatie van Cor IJsselstijn. Er is daarin geen verbetering opgetreden, zeker niet als we kijken naar de mogelijkheden voor hem om te gaan schaken. Dat is uitgesloten. Om die reden heeft zijn vrouw verzocht Cor uit te schrijven; zelf kan hij dat verzoek niet meer doen.  Met pijn in het hart heeft het bestuur het verzoek van Froukje, de vrouw van Cor moeten accepteren en uitvoeren. Aan haar is een brief geschreven waarin het bestuur de dank uitspreekt voor alles wat Cor voor de vereniging (denk alleen al maar aan het werk met de jeugd) heeft gedaan.

Problemen van een heel andere aard hebben Arij Rijke en Ed MŲnch. Zij zijn niet goed meer in staat om zelfstandig auto te rijden en hebben om die reden de auto van de hand moeten doen. Dat heeft een hele hoop problemen waarmee wij hen sterkte wensen. Eťn van die problemen is: hoe kom ik voor mijn schaakavond in de Lucaszaal en na afloop weer naar huis. Met hulp van onze voorzitter, de regiotaxi en de zoon van Ed worden die problemen vakkundig getackeld. Fantastisch toch?

We mochten aan ons ledenbestand een nieuw lid toevoegen, die ons via de zomercompetitie heeft gevonden. Vanaf deze plaats dus een hartelijk welkom aan Jan v.d. Beek. We hopen (en vertrouwen erop) dat je het bij ons naar je zin zult hebben.

Er is ook nog een afscheid: van de jeugdleden heeft Jonatan Hobbelman bedankt. Hij wilde zijn energie richten op toneelspelen. We wensen hem daar succes mee!

 

 

De laatste opmerking brengt me voor dit verslag bij de jeugd. Eerder is bericht dat er een commissie School- en buurtschaak in de stad is opgericht. Tom Bekius en Gerrit Sepers zijn namens onze vereniging als lid aan die commissie toegevoegd. We horen hier vast nog meer over. Dat laatste schreef ik vorige keer. We zullen er niets meer over horen. De commissie bleek al in functie te zijn toen wij er bij kwamen, terwijl de doelstelling niet parallel loopt aan die van onze vereniging. Dan is het weinig zinvol daar energie in te gaan steken. Wel wordt ťťn dezer dage een brief gestuurd naar de school De Bolster, waar het merendeel van onze jeugdleden vandaan komt,. Die brief is bedoeld om onze vereniging nog eens onder de aandacht te brengen en te proberen weer wat leerlingen enthousiast te maken voor het schaakspoel.

 

Jaarlijks wordt een simultaanseance gegeven door de clubkampioen van de afgelopen wintercompetitie. Dit  jaar zal pakken we het iets anders aan. U weet al dat de avond, voor we de Ledenvergadering houden en vervolgens aan de wintercompetitie gaan beginnen, is vastgesteld op donderdag 29 augustus. Er wordt dan door Martinus Riemersma een rapidtoernooi georganiseerd. Hij heeft u daarvan per mail al het een en ander verteld. Komt allen! Het wordt leuk en gezellig!

 

We willen ook nu weer proberen actief iets te doen aan ledenwerving. Eind augustus/begin september wordt een oproep geplaatst in  de digitale krant van Amersfoort-Zuid, in Amersfoort Nu, Stad Amersfoort en de Amersfoortse editie van het AD, met de bedoeling mensen enthousiast te krijgen om het schaken te gaan beoefenen, en dan natuurlijk wel bij ons! We zullen zien wat het uithaalt. Dat het zin heeft hebben we kunnen merken door de komst van Jan v.d. Beek. We houden dus vol op dit punt.

 

Na al deze ontboezemingen nog dit:

De volgende bestuursvergadering staat gepland voor 13 november a.s. Als u zin hebt om deel uit te maken van het bestuur dan heeft op 5 september de kans: er zijn 3 leden aftredend (v. Halem, v.d. Berg en Sepers). Zij stellen zich alle drie herkiesbaar. Dus, geef u op als tegenkandidaat en laten we er een verkiezing van maken!

 

Amersfoort,

27 augustus 2019.