Van de bestuurstafel (05)

Frank van Halem

  

globalchess2 


 

                                                                                             

 

                                                                                                         

 

  

                                                                              https://www.schaakkunst.nl/         Besturen is als schaken ...

 

Woensdag 20 februari j.l. is het bestuur weer bij elkaar gaan zitten om het reilen en zeilen van de vereniging onder de loep te nemen. In een terugkijken en vooruitkijken zijn allerlei zaken aan de orde geweest die de aandacht moeten hebben om onze vereniging vitaal te houden.

 Leestt u maar mee met wat onze bestuurders te zeggen hebben.

 

Allereerst krijgen onze leden de aandacht: we kunnen gelukkig melden dat Ernst Schroth weer aan de beterende hand is.  Hij is nog gauw moe en moet het wat rustig aan doen. We weten dat hij graag op de donderdagavonden weer komt, maar voorlopig steekt zijn vrouw daar (terecht!) een stokje voor.

 

Begin januari konden weer ons Holland Innovative Toernooi organiseren.  Het was  een toernooi dat, in een goede sfeer, vlot verliep. Iedereen ging met een prijs(je) naar huis. Voor de organisatie komt alle lof toe aan onze toernooidirecteur Gerrit Sepers, die heeft aangegeven ook volgend jaar de organisatie van ons toernooi op zich te willen nemen.

Zoals bekend heeft onze vaste sponsor voor dit toernooi, Holland Innovative, zich teruggetrokken. We moeten dus nadenken over één of meer alternatieven. Straks hierover meer. Een iets gemakkelijker opdracht is het bedenken van een nieuwe naam voor het toernooi. Wie geeft een voorzet??

 

Bij het  brainstormen over het toernooi kwam ook gedachte op of het geen goed idee zou zijn een groot, regionaal, toernooi te organiseren, samen met de clubs in de regio. Allerlei gedachten en ideeën kwamen ter tafel. Uw secretaris gaat een eerste voorstel doen en/of een voorzet geven en daarna wordt vanzelf wel duidelijk of deze droom een mooi kasteel kan worden. Wordt vervolgd!

 

Bij de jeugd loopt alles goed. In het bestuur zijn wel ideeën over bijvoorbeeld het betrekken van scholen in de omgeving van de Martuskerk, maar dat moet eerst wat verder door gedacht worden en met name met onze jeugdleiders besproken worden. Als die ideeën op de een of andere manier “handen en voeten” gaan krijgen, hoort u daar zeker meer over.

 

Ook was er aandacht voor De Veldheer, ons clubblad dat nu alleen nog digitaal verschijnt. Onze webmaster (Martinus Riemersma) kan zien hoe vaak de site geraadpleegd wordt en ook welke onderdelen daarvan bekeken worden. Ons digitale blad zou best eens wat meer aandacht mogen hebben, vooral als je kijkt wat voor moois daar allemaal op staat. Afgesproken is dat Frank van Halem, via de mail, af en toe aandacht van u allen hiervoor vraagt.

 

Ook de externe competitie passeerde de revue. Zowel het viertal als het achttal heeft nederlagen moeten incasseren. Het viertal heeft viermaal gespeeld, waarvan 1 gewonnen en 1 gelijk gespeeld. Het achttal deed het nog wat slechter (vijfmaal gespeeld en slechts éénmaal (zij het tegen de koploper in Klasse 2A!) gewonnen. Maar goed, het achttal is van de gevreesde laatste plaats af!

 

Wij hebben als vereniging ook een account op Facebook. Geconcludeerd wordt dat dit account geen enkel voordeel biedt of anderzijds iets oplevert. Dat account wordt dus opgeheven.

 

En nu, als uitsmijter, de financiën.

Zojuist, bij de bespreking van het toernooi, beloofde ik u wat meer te vertellen over alternatieven. Nu, dat heeft alles met de centen te maken. Het Holland Innovative Toernooi werd gesponsord door, jawel, Holland Innovative. Die sponsor valt weg.

Het zou dus het mooist zijn als we er daar één voor terugkrijgen die voor ongeveer het zelfde bedrag zich voor het toernooi in wil zetten (rond de 500 euro). Een andere mogelijkheid is meer sponsors die het toernooi gezamenlijk dragen. We willen graag dat iedereen hierover mee denkt. Op niet al te lange termijn zal hierover een brief komen van de zijde van onze penningmeester, Jacques van den Berg. In deze brief zal, noodzakelijkerwijs, ook worden ingegaan op de totale financiële situatie van de vereniging.

 

Tot zover een inzichtje in onze driemaandelijkse bestuursvergadering. Ik kan me voorstellen dat u aanleiding ziet om te reageren, of om ideeën in te brengen. Laat u zich dan niet weerhouden. Het slechtste idee is géén idee. Via mail of contactformulier op de site van Ons Genoegen ben ik altijd te bereiken.

 

Tenslotte: de volgende bestuursvergadering staat gepland voor 15 mei a.s. Het is maar dat u het weet!

 

 Amersfoort,

21 februari 2018.