Van de bestuurstafel (04)

Frank van Halem

  

Het is goed als u met enige regelmaat van de kant van het bestuur geïnformeerd wordt over de lopende gang van zaken.

Daarom heb ik het voornemen, sinds ik secretaris ben, om steeds na een gehouden bestuursvergadering, daarover wat te vertellen in de rubriek “van de bestuurstafel”.

 

Nu was er op woensdag 21 november weer een bestuursvergadering gepland. Echter, deze vergadering is niet door gegaan omdat onze onvolprezen voorzitter, Henk Juffer, voor een – gelukkig niet al te lange – periode in  het ziekenhuis werd opgenomen.

Omdat er geen heel dringende zaken aan de orde waren, waarbij het nodig zou zijn elkaar eens diep in de ogen te kijken, hebben we besloten om de vergadering op een schriftelijk manier af te doen.

 

Eerst echter aandacht voor de leden:

Ernst Schroth moest onlangs kortdurend opgenomen worden in verband met een acute afsluiting van een halsslagader. Hij mocht gelukkig vrij snel weer naar huis. Nu volgen nog een aantal onderzoeken en (mogelijk) daarna een operatie om de problemen definitief op te lossen.

Ernst, veel sterkte en van harte beterschap!

 

Alle bestuursleden zijn uitgenodigd om op de, al bestaande, agenda voor de bestuursvergadering te reageren.

 

Hieruit is naar voren gekomen dat onze vaste sponsor, Holland Innovative, voor ons jaarlijks januari-toernooi om zakelijke redenen heeft besloten de sponsoring te beëindigen. Jammer, maar het is niet anders. Wel is van de zijde van Holland Innovative toegezegd om jaarlijks als adverteerder in “De Veldheer” een bedrag over te maken.

Zonder het te weten had ik bij de vorige uitgave van de rubriek “Van de bestuurstafel” een vooruitziende blik.

Ik schreef toen:

“……de vereniging nog wel wat sponsors kan gebruiken. Voor een gering bedrag komt de naam van de firma of het bedrijf dat wil sponseren al met een link op onze website te staan.
Dus als u iemand weet??”

Nu we dus duidelijk inkomsten gaan inboeten, is deze oproep actueler dan ik destijds dacht. Dus, schaakvrienden, doe uw best!!

 

Het Jeugdwerk, dat mogelijk gemaakt wordt door Tom Bekius, Cor IJsselstijn en Arnold Röst, loopt goed. De opkomst van de jeugd is ruim voldoende. Tot nog toe is alleen Dagmar v.d. Brink de enige die zich in het strijdperk van de senioren waagt. Hopelijk volgen andere jeugdspelers te zijner tijd haar voorbeeld.

In het bestuur is afgesproken dat Frank van Halem fungeert als aanspreekpunt tussen de jeugdleiders en het bestuur.

 

Ons clubblad “De Veldheer”, dat tegenwoordig alleen digitaal beschikbaar is, loopt goed en wordt met regelmaat gevuld met van alles en nog wat.
Lezen dus die rubriek!

 

Over de wijze waarop het simultaanschaken in augustus, te geven door de clubkampioen van het afgelopen jaar, vorm wordt gegeven, zal in de februari vergadering van het bestuur (gepland op 20 februari) nader worden gesproken.

 

Tot zover wat ontboezemingen van de zijde van het bestuur.

Al duurt het nog enkele weken: ik wens u alvast goede feestdagen en een voorspoedig 2019 (al dan niet in schaakverband) toe!

 

Amersfoort,

10 december 2018.