Van de bestuurstafel (03)

Frank van Halem

 

Zo vlak voor de ledenvergadering van 6 september a.s. is het goed dat u ook alvast op de hoogte bent van allerlei activiteiten van het bestuur van onze vereniging.

 

Op 29 augustus zijn we als bestuur weer bij elkaar geweest.

Alhoewel er genoeg agendapunten waren is er de afgelopen maanden niet al te veel gebeurd.

De taak van het bestuur bestond er uit om te letten op de een goede voortgang van alle lopende zaken en, vooral, om de ledenvergadering voor te bereiden.

 

De komende ledenvergadering.

In onze bestuursvergadering is de meeste tijd besteed aan de voorbereiding van deze vergadering.

En dan loop je alles na: zijn alle stukken bekend bij de leden? Is de datum en de tijd van de vergadering goed gecommuniceerd? Zien we niemand over het hoofd waar het gaat om het uitdelen van prijzen? En zo nog veel meer.

 

Ook hebben we alle soorten competities de revue laten passeren; hiervan komt ook nog het nodige terug op de leden vergadering.

In de wintercompetitie komen we met het voorstel om de instellingen in het Keizersysteem iets aan te passen zodat zoveel als mogelijk is de leden steeds tegen anderen komen te spelen (en dus niet meer dan strikt nodig is tegen dezelfde tegenstander in één seizoen).

 In de externe competitie wordt het speeltempo gewijzigd (1 uur en 40 minuten plus per zet een increment van 10 seconden). Om met dit speeltempo vertrouwd te raken (want in de externe competitie zit je hier aan vast) wordt voorgesteld dit ook in de interne competitie te hanteren.

De zomercompetitie vraagt ook om een aanpassing. Met het systeem waarmee we werken (het Zwitsers) leidt de indeling in de laatste ronde tot onbegrip en hier en daar tot wrevel. Het bestuur doet in de ledenvergadering een voorstel om dit te verbeteren. Zie de agenda van de ledenvergadering.

Ook de externe competitie kwam aan bod en zal in de ledenvergadering besproken worden. Het bestuur mikt weer op één achttal en één viertal.

En dan is er nog het jaarlijkse simultaanschaak aan het begin van het seizoen. Gaan we er mee door, en zo ja, onder welke voorwaarden. Een mooi kluifje voor de ledenvergadering.

 

Over leden gesproken. Henk van Jaarsveld en Jaap Meima hebben (om verschillende redenen) aangegeven hun lidmaatschap te willen beëindigen. In ledenvergadering zal de voorzitter hier zeker wat meer over vertellen.

 

Over de financiën is uiteraard ook gesproken. Onze penningmeester zal in de ledenvergadering uitleg geven aan de hand van de stukken die toegezonden zijn en die trouwens ook op de website staan in het voor leden afgeschermde bestand.

Ik ga hem nu dus niet voor de voeten lopen. Wat ik wel begreep is dat de vereniging nog wel wat sponsors kan gebruiken. Voor een gering bedrag komt de naam van de firma of het bedrijf dat wil sponseren al met een link op onze website te staan. Dus als u iemand weet??

 

 

Niet in de laatste plaats is er ook gesproken over de jeugd.

Veel dank gaat uit naar al het werk in het afgelopen seizoen dat Jan Ero, Cor IJsselstijn en Arnold Röst aan de begeleiding van de jeugd hebben besteed. Jan Ero, die dit werk al jaren met hart en ziel doet, heeft aangegeven dat hij er nu mee wil stoppen. Het is heel fijn dat Tom Bekius dit werk van hem overneemt.

Jan, Dank voor al het werk! Tom, veel succes en vooral plezier bij de begeleiding van onze jeugdschakers!

 

Ook in het komende seizoen gaan we weer proberen om met behulp van Arie van der Burch onze schaakprestaties wat op te krikken. Het is de bedoeling dat hij ook dit seizoen tweemaal  langs komt om een training te geven.

 

Dat was dan weer een handvol ontboezemingen, zo aan het begin van het seizoen, van uw secretaris.

Ik wens u een voortreffelijk seizoen toe met veel schaakplezier en natuurlijk net zo’n mooie opkomst als het afgelopen seizoen!

 

Amersfoort,

1 september 2018.