Van de bestuurstafel (01)

Frank van Halem

 

De laatste aflevering van de rubriek “Van de bestuurstafel” hebt u kunnen lezen in de laatste papieren editie van ons onvolprezen clubblad “De Veldheer”.

Dat blad kon je vasthouden, opslaan in een ordner als je het wilde bewaren, door de kamer gooien als je je ergens over opwond, en wat niet al.

Dat soort acties wordt met een computer een stuk lastiger (en als het al lukt een stuk kostbaarder!).

 

Het voordeel van dit “digitale gedoe” is dat, als het nodig is, je niet op een papieren blad hoeft te wachten maar direct geïnformeerd kan worden. Met die informatie gaan we nu beginnen:

Op 14 februari is er een bestuursvergadering geweest (dat doen we, uitzonderingen daargelaten, eenmaal per kwartaal). Allereerst konden we vaststellen dat de sfeer op de club goed en ontspannen is en dat (daardoor!) de gemiddelde opkomst, zeker vergeleken met de voorgaande jaren, prima is. Fijn!

Behalve de formele agendapunten (zoals opening, notulen en zo) hebben wij als agendapunten standaard de winter- en zomercompetitie, jeugdzaken, De Veldheer, het Rapidtoernooi, de financiën en het secretariaat op de rol staan. Soms is er wat over te zeggen en soms ook niet.

 

Wat de jeugd betreft proberen we wat lijn te krijgen in de tijd dat iemand onverplicht kan komen snuffelen totdat het moment komt dat men lid wordt. We hebben besloten dat die snuffelperiode (waarin uiteraard ook les wordt gegeven) maximaal 3 maanden duurt. Dan komt het moment: stoppen of lid worden.

De wintercompetitie is nog volop in gang. Na een korte afwezigheid op de eerste plaats staat Jacques er weer. We wachten af. De zomercompetitie start 7 juni en zal 5 avonden duren. Net als bij het snelschaken begin januari staat deze competitie in beginsel alleen open voor leden van onze vereniging.

Met een korte onderbreking, die is opgevuld door (helaas ons ex-lid) Henk Strating is Ernst Schroth jarenlang directeur van dit fameuze toernooi geweest. Al een tijd gaf hij te kennen er mee te willen stoppen. We zijn heel blij dat we kunnen vertellen dat volgend jaar Gerrit Sepers als directeur van het Rapidtoernooi zal optreden. Op deze plaats wensen we Gerrit in die functie van harte welkom, niet nadat we, ook vanaf deze plaats, Ernst heel hartelijk bedanken voor al het werk dat hij heeft gestoken in dit toernooi. Mede hierdoor wordt het toernooi elk jaar opnieuw door iedereen als bijzonder geslaagd beschouwd!
 

Nu de financiën. De penningmeester laat weten dat met betrekking tot de financiële toestand er nu geen reden tot zorg is. Dat is maar goed ook, want binnenkort moeten de penningmeester en de voorzitter op stap om een nieuwe kampioensbeker aan te schaffen. De oude is, zeer terecht, definitief in handen gekomen van Arie van der Burch.

 

De digitale Veldheer wordt steeds verder ontwikkeld. Vanaf deze plaats ga ik niet vertellen wat er allemaal is vernieuwd en in gang gezet.

Ik doe het anders:

Maak er een gewoonte van om wekelijks even te site te bezoeken (b.v. op het moment dat je de te spelen wedstrijd voorbereid of de gespeelde wedstrijd gaat analyseren). Loop alle onderwerpen even langs, dan mis je niks en kan  je over dit punt aan de bar meepraten!

De oproep nu is dus: blijf de redacteur van “De Veldheer” bestoken met uw bijdragen voor het blad, want ook in de digitale wereld zal de naam “De Veldheer” verbonden blijven met onze vereniging en dus niet uitsterven!

 

Ten slotte:

De KNSB heeft vergevorderde plannen om, naast de bestaande competities in de onderbonden en op KNSB-niveau, een competitie te ontwikkelen waarin op de zaterdagen gespeeld kan worden.

Alle schaakverenigingen kunnen daar (op alle niveaus van speelsterkte) op inschrijven.

Om te weten hoe wij ons hierin moeten en kunnen opstellen willen we graag van u allen weten of u in principe bereid bent aan dit experiment van de KNSB mee te doen.

Zodra we dat weten kunnen we zien welk standpunt we hierin het beste kunnen innemen!