Een bloedstollende winstpartij
Ed Mönch
 

Hierbij mijn winstpartij met het viertal tegen Laren 2 op 15 december jl. Het merkwaardige daarvan was dat ik in de stellige veronderstelling  leefde dat mijn  geplande dameoffer correct was en dat het daaruit resulterende mat in 1 het definitieve einde van de partij zou hebben betekend voor mijn tegenstander, Martin Nelis. Maar, oh schrik,  wat gebeurde er?! Voordat ik het vonnis kon voltrekken, sloeg hij onverdroten mijn aanvallende loper met  een kwaliteitsoffer  van het bord, waarna hij mijn dame rustig kon consumeren. Die hele tournure van mijn tegenstander in een voor hem ongelukkige stelling was volledig aan mijn aandacht ontsnapt! Zo ziet men maar weer, als men denkt goed te kunnen schaken, lijkt opeens het tegenover gestelde het geval te zijn. Tergend langzaam voelde ik het leven uit mijn corpus ebben, waarna ik gelukkig toch nog tijdig een dam tegen die calamiteit wist op te werper en ik vermande mij manmoedig. Wat zag mijn blijmoedig oog !? Het grondthema van mijn mataanval – zij het in een ander jasje gestoken – was blijven bestaan! Ik gaf er direct uitvoering aan, waarna hij zich na ongeveer 10 zetten gewonnen gaf. Zie de onder volgende partij.

De partij is direct vanaf het scherm, met de pijltjes, na te spelen. De opmerkingen in het groen zijn van Ed.

(Suggestie van de webmaster: Analyseer zelf deze partij ook eens! Eventueel met assistentie van een computerprogramma. Zoek eens uit waar wit, resp. zwart, beter had kunnen spelen. Er zitten heel fraaie en leerzame wendingen in!)