Column (01)

Bab Wilders

 
Het is dus eindelijk zo ver: Ook Ons Genoegen is meegegaan in de vaart der volkeren en is nu helemaal gedigitaliseerd, niet alleen de oproepen voor bondswedstrijden maar ook het clubblad is alleen nog via de site te lezen. In de vorige column in het laatste papieren nummer hebben allen kunnen lezen dat ik als conservatieve oude knar deze ontwikkeling gelaten onderga. Niet omdat ik al deze ontwikkelingen niet zou kunnen volgen, een getrainde aap heeft na een weekje alles onder controle, maar omdat ik het niet leuk vind om de wereld van klikjes, wachtwoorden en dergelijke te betreden. Maar uiteraard ga ik niet de vorige column herhalen en leg mij neer bij hetgeen door de meerderheid als heilbrengend wordt beschouwd.

Ik voer nog wel achterhoede gevechten: geen selfies maken of bv nog steeds gebruik maken van een mobiel dat volgens de kinderen- om van de kleinkinderen maar te zwijgen - museaal waardig is.

Maar genoeg over dit onderwerp,interessanter is dat de club zo te zien de grote amputatie van leden, om niet te zeggen van het eerste achttal goed heeft doorstaan. Het is aardig dat allerlei leden van de clubs van de SGS je hierover aanspreken met gezichten die doen denken aan de condoleances bij begrafenissen. Maar Ons Genoegen doet denken aan het clubje van Hendrik Groen uit de bekende TV-serie: OMANIDO , hetgeen betekent: oud maar nog niet dood.

Hoewel oud, dat kan bepaald niet gezegd worden van al het jonge spul dat elke donderdagavond onder deskundige leiding wordt ingevoerd in het koninklijke spel. Al met al denk ik dat Ons Genoegen de terroristische aanslag van de zomer van 2017 goed heeft doorstaan en het bijzonder geslaagde toernooi van begin januari was daar ook een bewijs van. Dat de resultaten van achttal en viertal niet overweldigend zijn tot nu toe is natuurlijk jammer maar daar gaat vast verandering in komen in de komende wedstrijden. Ook de opkomst op de clubavonden is niet slecht te noemen , procentsgewijs zelfs beter dan het voorgaande seizoen. Met al deze positieve opmerkingen sluiten we deze eerste digitale clubblad-column af en hopen op een goede voortzetting van het seizoen 2017/2018.