Kort overzicht van de regels waaraan we ons hebben te houden

 

Kom de kerk binnen via de hoofdingang (Copernicusstraat). Fietsen kunnen in de stalling worden geplaatst, maar daarna dus wel even omlopen!
Het gebouw verlaten kan in de regel wel via de achteruitgang, maar volg hiervoor de aanwijzingen van de koster.

Bij binnenkomst de handen desinfecteren bij het daarvoor geplaatste apparaat.

Jassen e.d. mogen niet in de garderobe. Dus meenemen naar de speelzaal en dan over je rugleuning hangen of in de ‘vensterbank’ leggen.
 

Beneden wachten tot de indeling klaar is. Wel steeds de 1,5 meter afstand bewaren.

De wedstrijdleider nodigt de spelers, per partij, uit om naar boven te komen. Na betreden van de zaal plaatsnemen aan het bord met het nummer dat de wedstrijdleider je opgeeft.
 

De doos met stukken legen op het bord en alleen de eigen stukken opstellen.
De (plaatsvervangend) materiaalcommissaris heeft de klokken gereinigd, ingesteld en klaargezet.
Bij het slaan van een stuk mag je zelf het betreffende stuk van de tegenstander van het bord nemen.
 

Na afloop van de partij de eigen stukken weer in de doos doen. Bord en stukken weer in de materiaalkast plaatsen. De klok stilzetten en op de tafel laten staan.

Na afloop analyseren mag, maar dan wel beneden als daar ruimte voor is. Ook hierbij geldt: zoveel mogelijk alleen de eigen stukken aanraken en de 1,5 meter afstand tot anderen in acht nemen.
Na analyseren stukken en bord in de kast in de speelzaal opbergen.


Rapidschaak en snelschaken is voorlopig niet toegestaan.

Bij uitwedstrijden worden, indien zich meerdere spelers in één auto bevinden, mondkapjes gedragen.


Gebruik van het toilet is mogelijk voor één persoon tegelijk. Gebruik hierbij de groen/rood kaart en volg de instructies. Vooraf en achteraf de handen desinfecteren.

Consumpties bij de balie afhalen en meenemen naar boven.
Alleen consumpties voor jezelf meenemen en dus niet voor je tegenstander!

De geldende protocollen liggen elke ronde op de tafel van de wedstrijdleider. Ze staan ook permanent op de website van de club.

Je aanmelden voor een ronde houdt in dat op geen van de vragen van de Gezondheidscheck het antwoord JA is. Deze check staat o.a. op de laatste pagina van het Protocol Verantwoord Schaken.
 

De wedstrijdleider vervult de functie van Corona-verantwoordelijke, zoals bedoeld in de diverse protocollen.
Hij ziet er op toe dat de opgelegde protocollen en regels gehandhaafd worden en up-to-date worden gehouden.

 

Hieronder de opstelling van de tafels:

 

 

 

Versie 19-08-2020