Aflevering 11.
De periode
september 2018 tot en met augustus 2019

De geschiedenis van onze vereniging, die in 1936 is opgericht, is tot nu toe beschreven door onze voorzitter Henk Juffer in een 10-tal afleveringen. Voorwaar een prestatie van formaat. En dan heb ik het niet over het schrijven op zichzelf (alhoewel dat ook nog niet zo eenvoudig is) maar over het uitzoekwerk, waarin je moet teruggaan tot 1936. Wat een notulen, brieven, verslagen, overzichten en wat niet al moet die man gelezen hebben! Henk heel veel dank voor al het werk dat je hierin hebt willen steken!

Wat de geschiedschrijving betreft is Henk nu met pensioen gegaan. Hij heeft gevraagd of ondergetekende dit werk zou willen voortzetten. Na enige aarzelingen (want hoe ga ik dat niveau halen) heb ik er toch in toegestemd. Het lijkt het bestuur, waartoe ik ook zelf behoor, immers goed dat de belangrijkste gebeurtenissen die in de vereniging voorvallen worden vastgelegd.
Om het wat simpeler te houden zal ik proberen de geschiedenis per jaar samen te vatten. Noem het, zo u wilt, een jaarverslag. Nu dus september 2018 tot en met augustus 2019.

Om kopij zit ik, wat het afgelopen jaar betreft, niet verlegen.
Met vergaderingen zal ik u niet lastig vallen. U zult wel willen geloven dat wij, net als alle andere verenigingen, jaarlijks een ledenvergadering organiseren en daarnaast nog meerdere bestuursvergaderingen. Wat hebben  wij allemaal gedaan, voordat we ons aan het eind van de avond op de bitterballen en kroketten konden storten? 

Allereerst de wintercompetitie. Dat betreft de interne competitie waarin de clubleden elkaar wekelijks treffen voor een partij schaak, elke avond weer tegen een ander.
Er was een mooie opkomst en een goede sfeer, kortom, het ging tot ons genoegen. Joost Marcus troefde Martinus Riemersma af en werd clubkampioen.

De zomercompetitie is op 6 juni 2019 van start gegaan en heeft 5 avonden geduurd (steeds op donderdag). Elke avond werden 3 partijen gespeeld. Deze competitie is gewonnen door Jacques v.d. Berg. Een gedeelde tweede plaats was voor Jan Ero en Jan Escher, terwijl Ed Mönch beslag legde op de 4e plaats. De titel “Best of the Rest” was dit jaar voor Martinus Riemersma. 

Voorafgaande aan de schaakavonden kreeg de jeugd schaakles van Tom Bekius, Arnold Röst en Cor IJsselstijn. Deze heren hebben met veel enthousiasme de jeugd de fijnere kneepjes van het leven achter een schaakbord proberen bij te brengen.  De winnaar van de jeugdcompetitie is Dagmar v.d. Brink geworden met 17 punten, direct gevolgd door Benjamin Hobbelman met 16½ punt. Op de gedeelde 3e plaats kwamen Lucas Bonebakker en Thom v.d. Leest met 13 punten. Van Lucas Bonebakker hebben we helaas als lid afscheid moeten nemen. Er kwamen andere belangen in zijn leven die het schaken overvleugelden.

 Op dit punt stop ik de opsomming van winnaars en competities om stil te staan bij het wel en wee van onze leden. Cor IJsselstijn, die zich steeds erg heeft ingespannen om de jeugd te leren schaken, is het afgelopen seizoen getroffen door een hartaanval met ernstige gevolgen. Daarnaast heeft hij ook nog een val opgelopen waarbij hij zijn heup brak. De situatie is nu zo dat Cor verpleegd wordt in Verpleeg- en verzorgingshuis Wiekslag Smitsveen-Soest, , Veenbesstraat 1, 3765 BX  Soest. Zojuist is bekend geworden dat door al deze trieste ontwikkelingen het schaken er voor Cor niet meer in zit. Hij heeft dan ook moeten bedanken als lid van onze vereniging. We raken in hem een trouw lid kwijt.
Behalve Cor moesten ook Henk Juffer wegens een TIA en Harry Schoonbeek om andere redenen behandelingen ondergaan. Met Henk gaat het weer beter en we hopen dat Harry baat zal hebben bij de behandelingen.
In het leven van Bab Wilders is veel verdriet gekomen nu hij afscheid heeft moeten nemen van zijn vrouw Truus, die op 19 mei 2019, na een lang ziekbed, is overleden. We wensen Bab ook van deze kant veel sterkte bij het dragen en verwerken van dit verlies. 

Naast de interne competitie hebben  we ook gespeeld in de externe, door de bond georganiseerde, competitie. We zijn in die competitie uitgekomen met een viertal en een achttal. We hebben wel eens betere prestaties geleverd. Alhoewel het schaakplezier altijd wel de boventoon voerde en daar gaat het om!

In 7 ronden heeft het viertal 4 keer de vlag moeten strijken en eenmaal gewonnen. Daarnaast zijn 2 rondes onbeslist geëindigd.
Bij het achttal moesten er (op rij!!) 4 nederlagen verwerkt worden. Daarna ging het gelukkig een stuk beter met 3 overwinningen. Door die overwinningen is ons een degradatie naar de 3e klasse bespaard gebleven.

Een dat is er ook natuurlijk jog ons jaarlijks Rapidtoernooi. Dit toernooi werd gehouden op zaterdag 12 januari. Een gezellig toernooi waarbij na afloop iedereen met een prijs(je) huiswaarts ging. De winnaar van dit toernooi was Eric de Haan, clubschaker bij de Soester Schaakvereniging SSC 1922.

Het afgelopen seizoen is ons clubblad “De Veldheer” digitaal gegaan. Jawel, wij zijn ook op digitaal gebied meegegaan in de vaart der volkeren, alhoewel de noodzaak om te bezuinigen hier bepaald niet vreemd aan is geweest!. Het clubblad is in 1946 voor het eerst, zij het met enige hapering (zie aflevering 2 van deze geschiedenisreeks) uitgebracht en heeft nu dus na 72 jaar zijn papieren uiterlijk verloren!

Dit brengt mij tenslotte op het onderwerp financiën.
Onze vereniging bevond zich de laatste 12 jaar in de luxe positie van een band met een sponsor die jaarlijks bijdroeg, zodat daar ons Rapidtoernooi mee gefinancierd kon worden, en daarnaast nog wat kleinere zaken.
Door een wijziging in de bedrijfsvisie op het punt van sponsoring heeft deze sponsor zich echter teruggetrokken, zij het dat er nog wel een advertentie blijft staan in het digitale clubblad.
Alhoewel we hiernaast nog enkele andere adverteerders hebben, waarvan er één voor het komende jaar eenmalig een bedrag heeft toegezegd waarmee het al meer genoemde toernooi in ieder geval gedeeltelijk gefinancierd kan worden, moest het bestuur toch wat gaan doen aan het financiële deel van de vereniging.
Er is gesproken over een financiële bijdrage voor de leden, of een contributieverhoging, of misschien nog wel meer, maar dat leggen we eerst de leden maar eens voor in onze ledenvergadering van 5 september a.s..
Hierop vooruitlopend heeft het bestuur besloten de bovenzaal in de Martuskerk te verlaten (voor de kenners de Lucaszaal) en te verhuizen naar beneden, de Marcuszaal. Dat is voor een hoop leden even wennen. We hebben het in de bovenzaal maar liefst 40 (!!) jaar volgehouden…….
De voordelen van deze verhuizing zijn echter evident. De huur is per avond 10 euro voordeliger. Met 43 speelavonden per jaar is dat een forse besparing. Verder hoeven we niet meer trap op, trap af voor een consumptie of voor toiletbezoek.
Hoe het verder gaat in dit (financiële) verhaal komt u te weten zodra het volgende jaarverslag is geschreven.

Ik zou zeggen: tot dan.
Frank van Halem