Aflevering 8.
Het jubileumjaar 2011 en daarna


Op 14 januari 2011 bestond Ons Genoegen 75 jaar. Dat werd gevierd en hoe! Veel publiciteit werd er gezocht voor ons jaarlijks rapidtoernooi, dat deze keer een bijzonder karakter zou krijgen. In Schaakmagazine kwam een uitvoerig stuk te staan. Het Algemeen Dagblad kwam op de dag van het toernooi zelf (15 januari) met een paginagroot stuk en op 17 januari met mooi verslag van het toernooi. Ook Amersfoort Nu, een huis-aan-huis-blad, schonk aandacht aan het gebeuren.

Enkele leden hadden zich bijzonder ingespannen om ook de adressen van zoveel mogelijk oud-leden te achterhalen (wat aardig lukte, mede dank zij de administratie van de KNSB), zodat we veel oude bekenden weer eens konden begroeten.
Het werd een zeer geslaagd toernooi met 72  deelnemers. De opening werd verricht door de wethouder van o.a. Cultureel Klimaat, dus dat zat wel goed. Onze sponsor Holland Innovative had er voor gezorgd dat iedereen met een leuke prijs naar huis kon gaan. De winnaar van de hoogste groep werd verrassend William van de Groep, een oudlid (en later in het jaar weer gewoon lid!).

Opmerkelijk was de uitgave van het Jubileumnummer van ons clubblad, De Veldheer. Daarin werd teruggegrepen op eerdere uitgaven bij jubilea.

Met de huiscompetitie 2010-2011 ging het prima en Arie van der Burch (onze Arie!) wist Patrick Huis in ’t Veld voor te blijven en zo verdiend clubkampioen te worden.

In de Stichts-Gooise Schaakbond konden we geen potten breken en onze  beide teams eindigden  in de middenmoot.

Het seizoen 2011 – 2012 beloofde iets moois te worden. Vier spelers van een andere club wilden bij ons lid worden. Drie konden rechtstreeks in het eerste geplaatst worden en de vierde werd goed genoeg geacht om aan bord 1 van het tweede plaats te nemen.

De ledenvergadering van september 2011 ging verder ook akkoord met het bestuursvoorstel om met drie teams aan de bondscompetitie met te doen. In de verwachting dat, als iedereen zich zou inzetten, alle drie achttallen bovenin hun klasse zouden kunnen eindigen.

Helaas is nu al, in februari 2012, vast te stellen dat door ernstige ziektes de teams ondertussen toch behoorlijk verzwakt zijn. Hoe het verder afloopt wachten we maar af. Maar de middenmoot in de eindklassering moet toch nog wel haalbaar zijn!

Over de SGS-beker toernooi kunnen we kort zijn. Direct uitgeschakeld in de eerste ronde.

Inmiddels is ook het Holland Innovative Rapidtoernooi 2012 gehouden. Ondanks de concurrentie van het Tata Steel Chess tournament deden er toch 54 spelers mee. Het toernooi verliep, opnieuw onder de bekwame regie van wedstrijdleider Ernst Schroth, vlekkeloos.

De sterk bezette A-groep werd gewonnen door Pascal Losekoot uit Baarn.


Zo, het historisch verhaal is weer aangevuld met als laatste gegeven dat we 32 leden hebben.

We kijken optimistisch vooruit.