Aflevering 4.
De periode 1980-1990


Deze jaren verliepen rustig. Het eerste zat steeds tegen de overgangsklasse aan te hikken, maar het wilde alsmaar maar niet lukken.
Wel kreeg ons jaarlijks rapid-toernooi een steeds grotere naamsbekendheid. Het 'Optiek Verkerk-toernooi' werd door wel 80 schakers bezocht. En waarom? Niet om de geldprijzen, want daar beginnen we niet aan. Toen niet en ook nu niet. Nee, men kwam omdat het een gezellig toernooi is. Zelfs zeer sterke schakers wisten ons te vinden. Bijvoorbeeld Roy Dieks, Dick de Graaf, Peter Bruijn en Eric de Haan bevonden zich onder de deelnemers.

Schokkend was dat we op 29 februari 1980 onze vertrouwde Schaapskooi moesten verlaten. Het bestuur moest noodmaatregelen nemen en zond de volgende brief rond:

   Geachte leden,
Het bestuur zag zich voor het voldongen feit geplaatst dat wij met ingang van 29 februari de zaal van De Schaapskooi zullen moeten verlaten.
Het bestuur heeft zich, mede via andere verenigingen, breed georiŽnteerd ten aanzien van betaalbare en representatieve speelruimte. Het bleek niet mogelijk op korte termijn iets anders te vinden dan een zaal van de Martuskerk, Copernicusstraat, waar aan bovenstaande kenmerken ruimschoots wordt voldaan. Hiertegenover staat het bezwaar van de excentrieke ligging, maar er is op dit moment geen redelijk alternatief.
Wij roepen de leden op in de periode tot 1 augustus het bestuur in kennis te brengen van andere goede en betaalbare speelruimte, zodat op de ledenvergadering van september a.s. een definitief besluit genomen kan worden.
Tot die datum zal in ieder geval de Martuskerk gebruikt worden.
We vertrouwen er op dat in ieder geval de leden de clubavonden trouw zullen blijven bezoeken.
    Het bestuur

Van deze keuze hebben we geen moment spijt gehad.

Maar we gaan verder. In 1981 bestonden we 45 jaar een dat werd groots gevierd met een toernooi dat geopend werd door de Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer van Dam. Dat was een hele belevenis voor ons. De planning was een half uurtje, maar het was zo leuk toeven bij ons dat hij pas twee uur later weer vertrok. En daardoor een wanhopige chauffeur zijn hele dagplanning in het honderd laten lopen!

Een nieuw hoogtepunt, met landelijke aandacht, kregen we in 1982. Internationaal Dames Grootmeester Fenny Heemskerk (eind jaren '70 lid geworden bij ons) ging een schaakcursus voor dames geven. En dat sloeg aan, want 40 vrouwen bezochten de cursus en dat werd zelfs vermeld in het K.N.S.B.-blad.

Met andere hoogtepunten moeten we wachten tot 1986, het 50-jarig bestaan. Het toernooi werd toen geopend door de burgermeester van Amersfoort! Jawel, en maar liefst 120 schakers deden mee. Winnaar werd Peter Bruijn voor Wim Lamme, J. Smit, Wim Velker en F. van Nunnikhoven, een aardig sterk gezelschap dus.

Ja, en dan het  hoogste wat onze vereniging in deze jaren behaalde. Op 22 april 1986 werd duidelijk dat niemand het eerste nog kon bedreigen en promoveerden we naar de overgangsklasse!!!

En zo is het leven, na mooie momenten waren er ook minder vrolijke gebeurtenissen. In 1988 moesten we afscheid nemen van de laatste oprichter van de club. De heer H. Juffer sr. overleed na een zware en slopende ziekte. Hij werd in de pers geroemd voor zijn inzet bij het promoten van het schaken in de regio en in het bijzonder voor zijn inspanningen voor onze eigen club.

Zo gingen we de jaren negentig in.