Aflevering 1.
De eerste 10 jaren (1936-1946)

De christelijke schaakvereniging Ons Genoegen is opgericht op 14 januari 1936. Een jaar waarin vele schaakclubs verschenen. Dit allemaal door het behalen van de wereldtitel door Dr. Max Euwe.
Enkele namen van clubs in Amersfoort in die tijd: ‘R.K.S.V. De Pion’, ‘Denk aan Zet’ (niet uit Waverveen, maar echt uit Amersfoort!) en ‘Over het Spoor’, later onder de naam ‘Het Soesterkwartier’. A.S.V.A. bestond al een tijd en had 50 leden.

Tegen deze clubs werden vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Dat riep al gauw weerstand op bij de S.G.S. In ons archief is de eerste brief  van de bond hierover van 17 januari1938. Hierin stond dat het niet was toegestaan wedstrijden te spelen tegen clubs die aangesloten zijn bij de bond. Men drong er bij ons aan om lid te worden van de bond.
In september 1938 gebeurde dat dan ook. De toenmalige secretaris schreef vol trots het volgende: ‘September: Deze maand zal in de geschiedenis van de vereniging altijd als een gloriemaand blijven voortbestaan. De vereniging werd met 15 leden lid van de S.G.S. en zal deelnemen aan de bondscompetitie 1938 -1939 ‘.
Op 8 november 1938 werd in de eerste wedstrijd met 5–5 gelijk gespeeld tegen R.K.S.V. De Pion. Op 10 januari 1939 werd de tweede wedstrijd verloren tegen A.S.V.A. met 5½-4½.

Een zwarte periode was de oorlogstijd. Zelfs in die tijd kon het fout gaan tussen clubs. In 1943 is er ruzie tussen ‘Amersfoort’ en Ons Genoegen en wij vroegen bijval van de S.G.S.. Het antwoord: ‘Het is hoog tijd dat het onderling gekrakeel in Amersfoort een einde neemt. Voor steun bij het organiseren van een wedstrijd zult u bij het bestuur altijd gehoor vinden, maar niet voor een eng standpunt’.
Al met al was de derbysfeer geboren.
Net na de oorlog komt er nog weer een nieuwe club, met de naam ‘De Pelikaan’, waar we na een half jaar nooit meer wat van horen.

In 1945 wilden we op een hoger niveau gaan spelen. Maar als je trainers aanstelde, dan koste dat nog al wat. Wij vonden de volgende oplossing: Het ‘nederlaagtoernooi’. Je nodigde vier sterke clubs uit en de club die ons de grootste nederlaag toebracht won een wisselbeker. Tot 1958 liep dit toernooi als een trein. Enkele uitslagen: Amersfoort 1- O.G.1: 8-2, De Pion 1 (Hilversum) - O.G. 6½-3½, En Passant 1 (Spakenburg) - O.G.1
5 –5, A.S.V.A. 1- O.G.1 4-6.

Nog een hoogtepunt in de geschiedenis van de club. In 1946 bestonden we 10 jaar. Het werd gevierd door de wereldkampioen Dr. Max Euwe te vragen een simultaanwedstrijd te willen geven. En hij kwam! Kun je je haast niet voorstellen: een wereldkampioen die bij zo'n klein clubje op bezoek komt!
Zie je het nu gebeuren, bij ons 70 jarig bestaan in 2006, dat wij Kasparov uitnodigen?!

De brief van Euwe:

Dr. M. Euwe
Joh. Verhulstraat 183
Amsterdam-Zuid


6 februari 1946

Mijne Heeren,
Vriendelijk dank voor uw schrijven dd. 2 dezer.
Ik zend U hierbij een circulaire, waarop de voorwaarden vermeld staan die voor mijn simultaanseánces gelden. Het is zeer vriendelijk van U, dat U mij per auto zult komen halen en brengen.
Zooals U uit bijgaande circulaire ziet, bedraagt het aantal borden 30 stuks. Ik zal mij Donderdag 21 Febr. a.s. vanaf 6 uur gereed houden.

Hoogachtend
Dr. M. Euwe


Nog een kleine aanvulling op dit gebeuren. We leven in februari 1946. Auto's waren er nog bijna niet en ook de benzinebonnen waren schaars. Verder waren er in die tijd maar weinig mensen die zelf een auto hadden en daar mee mochten rijden. Maar medeoprichter H. Juffer sr. was chauffeur op een departement in Den Haag. (Ook ministers hadden toen nog geen auto's!) En hij kreeg toestemming om ‘onze’ wereldkampioen te halen en ook weer terug te brengen naar Amsterdam.